Aanpak

De Astrid Uganda Foundation heeft een eigenzinnige aanpak die steunt op drie pijlers: zelfredzaamheid, duurzaamheid en transparantie. We geloven in de kracht van de lokale gemeenschap en inzet van sterke Oegandese partners ter plaatse.

Lees hier meer over de uitgangspunten van de Astrid Uganda Foundation en onze partners.

Lokale zelfredzaamheid

Kinderen van Oeganda, samen naar school voor een betere toekomst. Dat is onze missie. We geloven in de kracht van de lokale gemeenschap.

Daarom ondersteunt de Astrid Uganda Foundation kansrijke initiatieven die de zelfredzaamheid vergroten. Kinderen kunnen langer in hun sociale omgeving blijven en veilig naar school gaan. Op deze manier leren zij op eigen benen  staan. Daarna kunnen ze op hun beurt een bijdrage leveren aan een sterke gemeenschap.

Duurzaam en transparant

De Astrid Uganda Foundation kiest bewust voor samenwerking met lokale partners. Zij kennen de weg en spreken de taal. Ze zorgen voor continuïteit en blijvend resultaat. Want duurzaamheid staat centraal bij alle projecten die we steunen. We selecteren onze partners zorgvuldig. Ze staan officieel geregistreerd, hebben een solide bestuur en een helder financieel beleid. We vragen en bieden transparantie zodat voor iedereen duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten. Bij de selectie van projecten en partners gaan we dus niet over een nacht ijs. U leest er alles over in onze acceptatievoorwaarden.

Werelddoelen

voor duurzame ontwikkeling

Op 25 September 2015 heeft de wereld zichzelf de grootste belofte ooit gedaan. Onze leiders hebben overeenstemming bereikt over 17 Werelddoelen, als opvolgers van de Millenniumdoelen, die tot een beter leven voor ons allemaal zullen leiden.

Ze zullen vrijwel een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht bestrijden, en klimaatverandering aanpakken gedurende de komende 15 jaar. Het is een van de meest ongelofelijke actielijsten die ooit geschreven is – maar woorden móeten in daden worden omgezet. Wij allen hebben de macht om onze leiders aan deze beloften, beloften die de wereld zullen veranderen, te houden.
Het gaat om deze doelen:

Global Goals2015

De Astrid Uganda Foundations onderschrijft vanzelfsprekend al deze doelen, maar wij richten ons hoofdzakelijk op doel 4, over de kwaliteit van onderwijs, en in tweede instantie op de doelen 1, 3 en 8.

Meer weten? Klik hier: http://bit.ly/1Qk5cqI (Engelstalig) of hier: http://bit.ly/22w7Txi (Nederlands).

Bij de selectie van projecten en partners gaat de Astrid Uganda Foundation niet over één nacht ijs. We selecteren projecten die duurzaam zijn en de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap ondersteunen. Van partners vragen we transparantie over hun aanpak, organisatie en financiën. In ruil daarvoor biedt de Astrid Uganda Foundation duurzame organisatorische en financiële ondersteuning. Natuurlijk zijn we zelf ook transparant over onze manier van werken.