Opnieuw leren boeren

Logo_Uganda_Red_CrossIn het Kiryandongo district werkt de Astrid Uganda Foundation samen met het Oegandese Rode Kruis aan het project  People Living with HIV/Aids (PLWHA).

Medio 2014

Wij hebben gesproken met Alex Simbwa van het Oegandese Rode Kruis (URCS), onze partner bij het PLWHA-project. Het beoogde agrarische opleidingscentrum voor door HIV getroffen jongeren in woongemeenschappen in de plaats Bweyale in midden Oeganda is klaar. Echter, wij hebben van het URCS, ondanks dat we daar vele malen om hebben gevraagd, niet alle antwoorden gekregen op onze laatste vragen en daarom hebben wij het allerlaatste bedrag niet meer overgemaakt naar Oeganda. Dit staat echter de start van de opleidingen niet in de weg.

Wij wensen hen hierbij heel veel succes en hopen met de voltooiing van het project een klein steentje te hebben bijgedragen aan een betere toekomst voor deze woongemeenschappen.

Mei 2013

De afgelopen maanden lag de afwerking van het nieuwe landbouwtrainingscentrum stil door wat vertraging bij de aannemer. Maar nu is het bijna klaar en werken we aan het trainingsprogramma.

plwha2013Het gebouw was al een tijdje bijna af, maar nog niet netjes gestuukt en de pilaren en de vloer waren nog niet helemaal afgewerkt. Gelukkig zijn de laatste werkzaamheden nu dan echt afgerond en kan het project de laatste fase in, onder andere met de bouw van latrines en de aanschaf van meubilair.

Centrummanager Iyera Sipiriano bereidt het programma voor de landbouwtraining en demonstratietuinen bij het centrum goed voor. Voor een sterke opzet van de training maken we gebruik van de expertise van andere organisaties, zoals landbouwspecialist Astrid van Rooij van Stichting Mutuba. Samen met elkaar maken we ons sterk voor een training die goed aansluit bij de behoefte van de met HIV en aids besmette vrouwen en jongeren die van dit centrum gaan profiteren.

Maart 2014

In 2013 is in dit project niet helemaal de voortgang gerealiseerd die wij voor ogen hadden. Inmiddels hebben we met alle partijen afspraken gemaakt om er in 2014 voor te zorgen dat dit project wordt afgemaakt, en dat de agrarische opleiding voor de doelgroepen kan starten.

Er moet nog een waterput worden gemaakt en een stuk ‘oefenland’ worden ingericht. En we zijn in overleg met het Oegandese Rode Kruis over het plan van aanpak voor de start van de trainingen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het allemaal gaat lukken. De mensen in Bweyale die de opleiding zullen gaan volgen staan in de startblokken!

December 2012

PLWHA het centrum bijna afAls de veranda is afgewerkt en de toiletten gebouwd, is het trainingscentrum in Bweyale klaar. Het projectteam van het Oegandese Rode Kruis vulde de afgelopen maanden de plannen voor de trainingstuin en het trainingsprogramma verder in. Sinds 1 november jl. trekt de nieuwe centrummanager de kar.

De Astrid Uganda Foundation betaalt het salaris van deze centrummanager voor de periode van een jaar. In die tijd kan hij het centrum opstarten en zelfstandig maken. Hij krijgt ook een belangrijke taak in de planning en coördinatie van de trainingen en het gebruik van de trainingstuin.

Het trainingsprogramma is veelzijdig: landbouw in theorie en praktijk, zakelijke vaardigheden en oefeningen om als gemeenschap samen te werken in de landbouw. We willen jongeren weer zelf het heft in handen geven zodat ze hun leefomstandigheden en die van hun gemeenschap kunnen verbeteren.

September 2013

muurtjeEr zijn de afgelopen weken de nodige ontwikkelingen geweest. Het toilettenblok (de pit latrines) is nu klaar. Ook is de nodige inventaris geleverd.

De intentie is het project voor het einde van dit jaar af te ronden. Jan Apperloo blijft dit vanuit Malawi begeleiden, waar we erg blij mee zijn.

September 2012

Tijdens zijn bezoek aan Bweyale in het Kiryandongo district heeft bestuurslid Jan Apperloo de huidige en toekomstige voordelen gezien van het PLWHA-project. Doel is het ondersteunen van vrouwen en jongeren die leven met aids bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Jan bezocht twee groepen deelnemers die vorig jaar met geld van de Astrid Uganda Foundation ossen, ploegen en zaden kochten.

Daarmee hebben zij hun landbouwopbrengsten aanzienlijk vergroot. En de ossen zijn in trek. Ze worden regelmatig verhuurd aan andere dorpsbewoners. Met dat geld kopen ze gezamenlijk schoolmaterialen zoals pennen en schriften. Vol trots lieten de deelnemers hun ossen en gewassen zien en Jan werd getrakteerd op een traditionele dans.

plwha

Toekomstige landbouwtrainingscentrum waardevol

Maar de zorgen zijn niet voorbij. Het aantal mensen dat aan aids overlijdt is, ondanks gratis medicatie, nog erg hoog. Ook zijn de opbrengsten van het land erg kwetsbaar voor weersinvloeden. De bevolking heeft nog geen kennis over het opslaan en verwerken van gewassen om er meer geld aan te verdienen. Genoeg redenen dus om door te gaan met het landbouwtrainingscentrum. Dat wordt vlak bij het dorp gebouwd en is bijna af. De eerste jongeren zijn al geselecteerd om aan de landbouwtraining deel te nemen. De komende tijd worden het gebouw, de trainingstuin en het trainingsprogramma klaargemaakt voor gebruik.

Juni 2013

Bouw mei2013 1Dit project wordt in Oeganda gecoördineerd door het Oegandese Rode Kruis (URCS). Dat betekent een betrouwbare partner en deskundige mensen. Wel is de het soms een uitdaging om met zo een grote gelaagde organisatie samen te werken en verschuift de prioriteit van het Rode Kruis soms als ze acuut moeten optreden als er ergens in het land rampspoed is. Er zijn voorbeelden van overstromingen in het westen van Oeganda en aardverschuivingen in het oosten. Dan worden vanuit heel Oeganda URCS krachten ingezet om noodhulp te verlenen. Door dergelijke zaken verloopt dit project misschien niet zo snel als wij zouden willen, maar alles gebeurt wel op een degelijke manier. Dat heeft onze partner in Oeganda, ICUganda, vastgesteld en hebben ook onze bestuursleden Jan Apperloo en Jaap Taal met eigen ogen kunnen zien. Jan was er in maart/april 2013, en Jaap in juni. Genoeg ogen ter plaatse dus.

Bouw mei2013 2Het trainingscentrum is nu zo goed als af. Het gebouw is op enkele kleine dingetjes na klaar, de latrines zijn ook in staat van afbouw en een deel van de inrichting is er al. Zodra deze dingen voor 100% zijn gerealiseerd, kunnen wij overgaan naar de laatste fase van dit project: het maken van een demonstratietuin, het voorbereiden van de landbouw training en lesmateriaal en dan de daadwerkelijke start van de opleidingen. Na afloop van de opleidingen zal het gebouw in gebruik blijven voor alle regionale activiteiten van het Rode Kruis.

bouw mei2012

Mei 2012

De bouw van ons PLWHA project vordert gestaag. In mei 2012 ontvingen we een aantal foto's waarop al goed is te zien hoe het gebouw eruit zal gaan zien. Nog even en we kunnen gaan inrichten!