Missie

Kinderen van Oeganda samen naar school voor een betere toekomst. 

Visie

Kinderen hebben de toekomst. Ook in Oeganda. Maar dan moeten ze wel naar school kunnen. Een goede opleiding biedt nu eenmaal betere kansen op een zelfstandig bestaan. De Astrid Uganda Foundation wil daarom zoveel mogelijk kinderen naar school laten gaan. We geloven in de kracht van de lokale gemeenschap. Daarom ondersteunt de Astrid Uganda Foundation kansrijke initiatieven die de zelfredzaamheid vergroten en ondernemerschap bevorderen. Kinderen kunnen langer in hun sociale omgeving blijven en veilig naar school gaan.

De Astrid Uganda Foundation kiest bewust voor samenwerking met lokale partners. Zij kennen de weg en spreken de taal. Ze zorgen voor continuïteit en blijvend resultaat. Want duurzaamheid staat centraal bij alle projecten die we initiëren en/of steunen.

De Astrid Uganda Foundation verbindt ideeën en partijen in Nederland en Oeganda. Ze creëert maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van de scholingsproblemen die Oegandese kinderen hebben. De stichting zet zich in voor kinderen ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.

Beleidsplan